Onderhoud

Om onverwachte kosten of eventuele investeringen aan uw installatie(s) te voorkomen adviseert Compair Airconditioning periodiek onderhoud uit te laten voeren aan uw installatie. 

Onderhoud betekent periodieke controle op:

 • Een goede werking van apparatuur van de installatie
 • Visuele controle op mechanische beschadigingen, roestvorming en andere verontreinigingen
 • Reining van luchtfilters
 • Controle van de drukken in de installatie
 • Testen van beveiligingen, zoals drukbeveiliging en overstroom beveiligingen
 • Controle en indien nodig reiniging en smering van de draaiende delen
 • Inspectie op lekkages van apparatuur en leidingsystemen
 • Rapportage volgens standaard inspectierapporten
 • Advies omtrent noodzakelijke revisie werkzaamheden, corrosie bestrijding en aanpassing van de apparatuur bij eventueel gewijzige bedrijfsomstandigenheden

Onderhoud bij Compair Airconditioning betekent daarnaast extra service, te weten:

 • Voorrang bij storingen en andere onderhoudswerkzaamheden
 • Een korting van minimaal 10% bij een onderhoudsbeurt aan meerdere installaties
 • Eventuele tekortkomingen worden tijdig ontdekt, waardoor mogelijke schade in de toekomst wordt vermeden
 • Door een optimale afstelling wordt energieverbruik zo gunstig mogelijk gehouden