Productiviteit industrie

In een productieruimte is de interne warmtelast veelal te hoog om een goede productiviteit te realiseren. Door gebruik van machines en verlichting zal de ruimtetemperatuur vaak onbeheersbaar stijgen. De temperatuur heeft veelal invloed op producten, maar ook op de productiviteit en gesteldheid van uw medewerkers. Wij zoeken voor u een balans in een comfortabele productieruimte met een energiebeheersing die past bij de productie. De afgelopen jaren is veel aandacht ontstaan voor energie beheersing in gebouwen en productieruimten. Door deze ontwikkelingen hebben we inmiddels mogelijkheden om energie te benutten die al is opgewekt in het gebouw en in de productieruimten. Denkt u daarbij aan warmte van machines of verlichting, waarmee een warmwatervoorziening in het gebouw gerealiseerd kan worden.

Foto’s

Klik op de foto's voor een vergrootte weergave